TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Nếu bạn được đưa tờ giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại


 

 

TIÊU CHUẨN XẾP SAO KHÁCH SẠN BỘ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trên thế giới có những tiêu chuẩn sếp hạng khách sạn , nhưng để cụ thể hóa và phù hợp nhất taị Việt Nam thì chúng ta cần tham khảo tiêu chuẩn sếp sao chính thức của bộ thể thao và du lịch Việt Nam.

Việc nắm rõ các tiêu chuẩn này giúp những khách sạn Việt chủ động trong nâng cao chất lượng khách sạn

Sau đây Bách Thắng xin giới thiệu những hình ảnh trong tài liệu tiêu chuẩn xếp sao khách sạn được công bố trên trang  vietnamtourism.gov.vn 

Các bạn có thể xem đầy đủ tập tài liệu bằng việc tải file tại link này : http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/826

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
1