CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP
CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

Nếu bạn được đưa tờ giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại


 

 

CHẬU TREO CÂY THỦ CÔNG ĐẸP

 

Fernweh Woodworking đã tạo ra một bộ sưu tập các cây trồng gỗ treo hiện đại, hình học, được làm từ những mảnh gỗ thật.

 

 

Từ 1 hội thảo ở Bend, Oregon, Justin, cựu Cán bộ Hàng hải và  Wildland, đã tạo ra một bộ sưu tập các chậu cây treo bằng gỗ tự nhiên.

Fernweh Woodworking đã tạo ra một bộ sưu tập các cây trồng gỗ treo hiện đại, hình học, được làm từ những mảnh gỗ thật.


Tên của chúng là Fernweh Woodworking , Justin lấy cảm hứng từ những ngọn núi và rừng bao quanh Bend, anh tạo ra rất nhiều sản phẩm thú vị này.


Fernweh Woodworking đã tạo ra một bộ sưu tập các cây trồng gỗ treo hiện đại, hình học, được làm từ những mảnh gỗ thật.


Mỗi chậu treo là dạng hình thoi được thiết kế để chứa các loại cây nhỏ như succulents, và cây không khí. Các chậu cây đã được chống thấm, sẽ được treo ở bất cứ đâu bạn muốn.

Fernweh Woodworking đã tạo ra một bộ sưu tập các cây trồng gỗ treo hiện đại, hình học, được làm từ những mảnh gỗ thật.

 
Hỗ trợ trực tuyến
1