Bể bơi Container độc

Bể bơi Container độc

Bể bơi Container độc

Bể bơi Container độc

Bể bơi Container độc
Bể bơi Container độc

Nếu bạn được đưa tờ giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại


 

 

BỂ BƠI CONTAINER

 

Modpools đã chuyển đổi container vận chuyển vào bể bơi hiện đại với một cửa sổ.  Mỗi hồ bơi có thể được thiết lập trong vài phút, được làm trong bồn nước nóng và có thể được kiểm soát thông qua điện thoại thông minh của bạn, nơi bạn có thể thay đổi nhiệt độ, máy bay phản lực và ánh sáng.

 

 

Công ty Modbuds ở Vancouver , đã lấy một thứ thường được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đó là container và biến chúng thành các bể bơi hiện đại.

 

Modpools đã chuyển đổi container vận chuyển vào bể bơi hiện đại với một cửa sổ.  Mỗi hồ bơi có thể được thiết lập trong vài phút, được làm trong bồn nước nóng và có thể được kiểm soát thông qua điện thoại thông minh của bạn, nơi bạn có thể thay đổi nhiệt độ, máy bay phản lực và ánh sáng.


 Chính kế cấu cứng chắc của container làm ta có thể di chuyển chúng nếu cần thiết.

Bể bơi cũng có thể được điều khiển thông qua điện thoại thông minh của bạn, nơi bạn có thể thay đổi nhiệt độ, ánh sáng ,....

Modpools đã chuyển đổi container vận chuyển vào bể bơi hiện đại với một cửa sổ.  Mỗi hồ bơi có thể được thiết lập trong vài phút, được làm trong bồn nước nóng và có thể được kiểm soát thông qua điện thoại thông minh của bạn, nơi bạn có thể thay đổi nhiệt độ, máy bay phản lực và ánh sáng.

Dịch từ :www.contemporist.com
Hỗ trợ trực tuyến
1