10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO
10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

Nếu bạn được đưa tờ giấy có dòng kẻ, hãy viết bằng mặt còn lại


 

 

10 CÁCH SỬ DỤNG BETONG SÁNG TẠO

Trong số tất cả các vật liệu xây dựng, bê tông có lẽ là phổ biến và đa dạng nhất. Sự pha trộn các thành phần, hình dạng và kết cấu của ván khuôn hay màu sắc của các vật liệu đều có thể khiến cho bê tông thay đổi.

Dưới đây là 10 công trình sử dụng bê tông sáng tạo trong kiến trúc, do các nhiếp ảnh gia danh tiếng như Gonzalo Viramonte, Song Yousub, và Ana Cecilia Garza Villarreal thực hiện.

1. High School Crinkled Wall / Wiesflecker Architecture 

2. Simple House / Moon Hoon

 

3. 9X20 House / S-AR

4. Casa Via Castel / Attilio Panzeri Architect

5. Plain House / Wutopia Lab

6. Foro Boca / Rojkind Arquitectos

7. Catalinas Houses / Agustín Lozada

8. Antoine / BUREAU A

9. The Rose of Vierschach / Pedevilla Architects

10. Stratum House / stpmj

Theo Archdaily

HN | kienviet.net

Hỗ trợ trực tuyến
1